సువార్తలు

మత్తయి సువార్త

మార్కు సువార్త

లూకా సువార్త

యోహాను సువార్త


చరిత్ర గ్రంధాలు


అపొస్తలుల కార్యములు


అపొస్తలుడైన పౌలు వ్రాసిన పత్రికలు


రోమీయులకు

1 కొరింథీయులకు

2 కొరింథీయులకు

గలతీయులకు

ఎఫెసీయులకు

ఫిలిప్పీయులకు

కొలొస్సయులకు

1 థెస్సలొనీకయులకు

2 థెస్సలొనీకయులకు

1 తిమోతికి

2 తిమోతికి

తీతుకు

ఫిలేమోనుకు

హెబ్రీయులకు


యాకోబు వ్రాసిన పత్రిక


యాకోబు


అపొస్తలుడైన పేతురు వ్రాసిన పత్రికలు


1 పేతురు

2 పేతురు

1 యోహాను


అపొస్తలుడైన యోహాను వ్రాసిన పత్రికలు


2 యోహాను

3 యోహాను


యూదా వ్రాసిన పత్రిక


యూదా


యోహాను వ్రాసిన ప్రకటన గ్రంథము


ప్రకటన గ్రంథము